අහංගම සංවර්ධනය

2020-07-04 12:45:00       1026
feature-top
අහංගම අවශ්‍යතා ඉටු කරන පොදු වෙළද සංකීර්ණය.

අහංගම නගරය නිතැතින්ම ජනතාවගෙන් පිරි පවතින නගර අතුරින් එකකි. නගරයට පැමිණෙන්නන් නිසා අධික රථවාහන තදබදයක් එම ප්‍රදේශයේ පැවතීම සුලබ දසුනකි. ඒ වගේම පාරිභෝගික ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවන් ඉටු
කරන පොදු වෙළද සංකිරණයකි. නමුත් මෙම පොදු වෙළද සංකීර්ණය නාගරික ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය හා සනීපාරක්ෂක ගැටළු රාශියක් නිර්මාණය කරණු ලබන කෙන්ද්‍රස්තනයක්ද විය. නමුත් එයට විරුද්ධ වීමට හෝ එය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ප්‍රදේශවාසින් හට හැකියාවක් නොමැති විය.මෙලෙස ගොඩනැගෙන ගැටළුකාරී තත්ත්වය දිගින් දිගටම උග්‍ර වීම මත නව වෙළද සංකීරණයක අවශ්‍යතාව පිළිබද වෙළද ප්‍රජාව විසින් චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා දැනුවත් කළ අතර වෙළද ප්‍රජාව හා පාරිභෝගික ජනතාවට සිදුවන අපහසුතාවයන් අධ්‍යනය කළ වීරක්කොඩි මහතා නව නගර සැලසුමකට ආනුව රුපියල් මිලියන 100 වියදමින් අංගසම්පුර්ණ පොදු වෙළද සංකීර්ණයක් සදහා අවශ්‍ය පිඹුරුපත් සකස්කරණ ලදී. ඒ අනුව 2014 නොවැම්බර් මස 18 වන දින සුබ මොහොතින් මුල්ගල තබන ලදී. නමුත් 2015 වර්ෂයෙන් පසු ඉදිකිරීම් කටයුතු අතරමග නතර වූ නමුත් නැවත චන්දිම වීරක්කොඩි මහතාගේ මැදිහත්වීම මත යළි 2015 වසරේ අවසාන් භාගයේදී නැවත වැඩ ආරම්භවන කළ අතර ඒ හරහා ව්‍යාපාරිකයන් 58 හට නව ව්‍යාපාරික වටපිටාවක් නිර්මාණය විය. එසේම නගරය තුළ රථවාහන 30 පමණ ප්‍රමාණයක් එකවර නවතා තැබිය හැකි රථගාලක්ද අහංගම නගරයට
එක්විය.ඒ අනුව 2017 සැප්තැම්බර් 17 වන දින චන්දිම වීරක්කොඩි මහතාගේ සුරතින් අංගසම්පුර්ණ පොදු වෙළද සංකීර්ණය විවෘර්ත කරණු ලැබුවේ අහංගම නගරයට නව තරුණ පෙනුමක් ආරෝපණය කරමිනි.More News »