දෑත් රහිත දුනුවායාගේ ගිනස් වාර්තාව

2016-01-01 11:15:00       827
feature-top
ලොව ප්‍රමුඛතම පැරාඔලිම්පික් දුනුවායකු වන මැට් ස්ටටස්මන් වැඩිම නිවැරැදි දුරකට විදි දුනුවායා වශයෙන් දෙසැම්බර් මස 10 වැනි දා නව වාර්තාවක් පිහිටුවීය. 1982 වසෙර් දී අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ උපත ලැබූවකු වන මැට් ලොව ප්‍රකටව සිටින්නේ අත් නැති දුනුවායා ලෙසිනි. දෑත් අහිමි මැට් සිය පාද සහ උරහිස් ඇසුරු කරගෙන දුනු හැසිරවීම ප්‍රගුණ කළේය.

අන්තර්ජාතික දුනු සංගමයේ නියමයන්ට අනුකුලව අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ටෙක්සාස් නුවර ගොවිපළක දී මැට් මෙම දස්කම දැක් වූයේ මීටර් 283. 47ක දුරකින් පිහිටි ඉලක්කයකට ඉතා නිවැරැදිව දුන්නෙන් විදිමිනි. උපතින්ම දෑතම අහිමි වූවකු වන මැට් මෙසේ බිඳ දැමුවේ දෑත් සහිත මිනිසකු විසින් තබන ලද වාර්තාවක් වීම සුවිශේෂී කරුණකි.

එක්සත් ජනපද පැරාඔලිම්පික් දුනු කණ්ඩායමේ සාමාජිකයකුව මෙන්ම පැරා ඔලිම්පික් පදක්කම්ලාභියකු ද වන මැට් ලෝක වාර්තාව බිඳ හෙලීමට පෙරාතුව පවසා තිබුණේ තමන් සතු ව ඇති සිහින රාශිය අතරින් එකක් වන්නේ ලෝක වාර්තාවක් බිඳ හෙළීම බවයි. එම සිහිනය ඔහු සැබෑ කරගත්තේ දෑතම හොඳින් තිබෙන මිනිසුන්ටත් ආදර්ශයක් ලබා දෙමිනි.

Wmqgd .ekSu isK mqj;a m; weiqfrks

More News »