දිගම වුවත් ප්‍රථම වීදුරු පාලම නොවෙයි

2015-09-09 09:36:00       830
feature-top
ලෝකයේ දිගම වීදුරු පාලම පිළිබඳව වාර්තාවට දැන් චීනය සූදානමින් සිටිනවා. ඊශ්‍රායල ජාතික ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පි ලහෙම් ඩෝටන්ල විසින් නිර්මාණය කරන ලද මෙම වීදුරු පාලමේ දිග මීටර් 430 ක්‌. මෙම වීදුරු පාලම ඉදි කරනු ලබන්නේ චීනයේ හුනන් පළාතේ ශැන්ජියාජි ජාතික උද්‍යානයේදී. මෙහි පළල අඩි 20 ක්‌. පතුලේ සිට උස මීටර් තුන්සියක්‌ වෙනවා. මිනිසුන් ඇවිදින කොටස වීදුරුවලින් නිර්මාණය වී තිඛෙන නිසා පාලමේ යනෙන්නන්ට ප්‍රපාතය පෙනෙනවා. පුද්ගලයන් 800 කට පමණ මෙම පාලමේ විදුරු කොටසේ වතාවකට සිටින්න පුළුවන්.

ලෝකයේ තිඛෙන දිගම වුණත් මුල්ම වීදුරු පාලම මෙය නොවෙයි. කැනඩාවේ ඇලබාමා ප්‍රදේශයේ ග්ලාස්‌ගෝ හි ීනහ - ආකන පාලම සහ ඇමරිකාවේ ග්‍රෑන්ඩ් කැනියන්හි පිහිටි වීදුරු පාලම චිනයේ ශෑන්ජියාජි ජාතික උද්‍යානයේ ඉදිකරන පාලමට වඩා පැරණිියි.

wishmaya.comMore News »