ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත පනත වෙනසකට ලක්වෙයිද?

2015-09-01 11:21:00       829
feature-top
පසුගිය පාලන කාලයේ සම්මත වූ ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනතෙහි රටට සහ කර්මාන්තයට අවශ්‍ය අගනා පැතිකඩයන් ඇතුළත්ව තිබීම අගය කළ යුතුය. එහෙත් එහි සාදාගත යුතු අඩුපාඩු මෙන් ම ගිලිහී ගොස් ඇති බරපතළ දෑ වෙයි.

ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය රටෙහි තිරසාර ධරනීය සංවර්ධනයට, ජාතික ආර්ථිකයෙහි ප්‍රමුඛතාවයන්හි ලා මෙහෙයවීමේත් රටෙහි පාරිසරික සම්පත් සුරක්ෂණයෙන්්‍ මෙන් ම ශිල්පීය සහ ශ්‍රමික සම්පත් ඵලදායී ප්‍රශස්තව ලෙස යෙදවීමේ මෙහෙයුම එහි අන්තර්ගත වී තිබීමත් කර්මාන්තයෙහි නියුතු දේශීය ව්‍යවසායකත්වයන්ගේ ම වර්ධනයෙහිලා කටයුතු මෙහෙයවීමත් විශේෂයෙන් ම එහි 95%ක පමණ ප්‍රතිශතයක් ඇති සුළු සහ මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකත්වයට ගැනෙන කර්මාන්තයේ නියුතු දැවැන්ත කොටස්කරුවන් වන ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත නිර්මාණකරුවන්ගේ ව්‍යවසායක වර්ධනය සහ සුරක්ෂණය පිණිස කටයුතු සැලසීමත් පනත යටතේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය (CIDA) විසින් ඉටු කළ යුතු ප්‍රධාන වගකීම් බවට නියම වී තිබීම ඉතාම අගය කළ යුතුය.

යෝජිත ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අරමුදලෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට කුඩා පරිමාණ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සහ ස්වයං රැකියාවල නියුතු ලියාපදිංචි ශිල්පීන්ගේ සුබසිද්ධිය සඳහා වෙන් කිරීමට නියමිව තිබීම එහිලා සුවිශේෂ ය. පරිසර හිතකාමී සහ පිරිවැය අඩු ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ නව නිපදවීම්, භාවිතය ද පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන ක්ෂේත්‍ර සඳහා ද වෙන්වී තිබේ. මේ සඳහා නිසි කටයුතු කර එය තහවුරු කිරීමට පනත මඟින් CIDA ආයතනය බැඳී ඇත.

ක්ෂේත්‍රයේ වෘත්තීය සේවා සහ ව්‍යවසායක දියුණුව සමඟ එම කොටස් මත ක්ෂේත්‍රයේ ශිල්පීන්ගේ නිසි ප්‍රතිලාභ අත්කරදීම වෙත ද යොමු කර ඇත. සමාජ යුතුකමක් වන එය අති විශිෂ්ට හැරවුමකි. ඉදිකිරීම් ශිල්පීන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිලාභ සමඟ දීර්ඝකාලීන රක්ෂණයක් සකස් කිරීම සඳහා පනතෙහි අධිකාරිය CIDA වෙත නියම වී තිබීම ද අගය කළ යුතුය. එය කර්මාන්තයේ ඉදිරි තිරසර පැවැත්ම සඳහා ද එය හේතු වනු ඇත.

මෙම පනතෙහි මෙහෙයුමෙන් ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත නිර්මාණකරුවනගේ වගකීම් නිසි ඉටුකිරීම, තැනයුම්හි නිමාව සහ ගුණාත්මකභාවය, වගකීම් සහ වගකීම් තහවුරු කිරීම ද ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ ව්‍යවසායකත්ව වර්ධන සඳහා මෙන් ම කර්මාන්තයේ ස්ථාවර පැවැත්මට සහ රටට සමාජයට ඵලදායී වෙයි.

ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ පවතින වෙළෙඳ ක්‍රමවේදය අනුව ප්‍රධාන පාර්ශ්ව දෙකකි. එනම් ඉදිකිරීම් ආයෝජක (සේව්‍ය ස්වාමි පාර්ශ්වය) සහ ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කාර පාර්ශ්වය වේ. සේව්‍ය ස්වාමි පාර්ශ්වයේ උපදේශක සහ නියෝජිත වශයෙන් කොන්ත්‍රාත්තුවේ පාලක වශයෙන් ‍ඉංජිනේරු තැන ක්‍රියාකරයි.

පනත පිළිබඳ දැඩි උනන්දුවක් සහ අවධානයක් පැවති සියලු නන්විධ වෘත්තීය සංවිධාන තම නියෝජිතයන් සියල්ලන් යටතේ පිහි‍ටවෙන යෝජිත අධිකාරි සභාවන් වෙත පත්කරගැනීම සඳහා ගත් අතිමහත් නොපසුබට වෑයමේ සාර්ථකත්වයක් අත්පත් කරගත් නමුත්, ඉහත කී විශිෂ්ට පැතිකඩයන් සහිත වූ එම පනත අවසන සම්මත වී ඇත්තේ පනතේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර විවාද කළ මුල් කෙටුම්පතේ සන්දර්භයේම වූ, එහි දේහයේ ආවරණය කර තිබූ බරපතළ ඉදිකිරීම් පරිචයක් ඉන් ඉවත්කර බව එම පාර්ශ්ව කිසිවකුගේ අවධානයට හෝ සැලකිල්ලට ලක් නොවීම ද වැදගත් කාරණයකි.

මුල් කෙටුම්පතෙහි රටෙහි සියලුම දේශීය ඉදිකිරීම්හි නියාමනය ඇතුළත්ව තිබිණි. එහෙත් විවාදය අවසානයේ දී සම්මත කර ඇති පනතෙහි සියලුම වරායන්හි ඉදිකිරීම් කටයුතු, නාවික සහ ගුවන් තොටුපළ ඉදිකිරීම් කටයුතු,

වාරිමාර්ග ජලාපවහන සහ සියලුම මාර්ග ඉදිකිරිම් කටයුතු අවසානයේ එයින් ඉවත් කර ඇත. එය බරපතළ කාරණයක් වුව ද ක්ෂේත්‍රයෙහි කිසියම් හෝ වෘත්තීය සංවිධානයක් විසින් රටේ රාජ්‍ය පාලනය මතභේදයට ලක්වී ඇති ව්‍යාපෘතින්හි නියැළීම සඳහා එම වෙළෙඳ ප්‍රජාව දක්වන ජාතිමාමක වෙනත් අදහස් උදහස් ඉල්ලීම් සම්මන්ත්‍රණ උනන්දුව මෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් කිසිම අදහසක් සාකච්ඡාවක් නොවීම ද විශේෂය.

ඉහත කී ලෙස ප්‍රධාන වපසරියක් ඉවත් කර අවසානයේ සම්මත වී ඇති ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනතෙහි කලින් සඳහන් කළ පරිදි වටිනා පැතිකඩයන් සමඟ එහි පහත සඳහන් ප්‍රධාන බරපතළ අඩුපාඩුවක් ද ඇත.

ඉදිකිරීම් ආයෝජකයාගේ නියෝජිතයා වශයෙන් ඉංජිනේරු මහතා විසින් (පනත යටතේ නම් කෙරෙන සුදුසුකම් ලත් තැනැත්තා විසින්) මෙහෙයවන පාලනය කරන කොන්ත්‍රාත්තුවේ (කොන්ත්‍රාත්කරුගේ) වගකීම් සහ ඔහු වගවීමට දැඩිව බැඳීම පමණක් නොව කොන්ත්‍රාත්කරු දඬුවම් ලැබීම සහ වන්දි ගෙවීම සහ අසාදුවට පත්කිරීම එහි දීර්ඝ වශයෙන් නියම කෙරී ඇත.

ඕනෑම ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමක පරිපාලනය, මෙහෙයුම, ගෙවීම් සහතික නිකුත් කිරීම, මිල ගණන් සමාලෝචනය කිරීම, වැඩ සඳහා උපදෙස් දීම දියත්කරවීම මිල ගණන් තීරණය කිරීම කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත උපදෙස් දෙන්නා, නියෝග මගින් කොන්ත්‍රාත්තුවේ පාලක වනුයේ, කොන්ත්‍රාත්තුවේ තීරක මෙහෙයුම්කරු වනුයේ සම්මත ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් ආකෘතියට අනුව ඉංජිනේරුවරයා වශයෙන් හඳුන්වන තැනැත්තා විසිනි. ඉදිකිරීම් පනතෙහි ප්‍රකාර තීරණය කෙරෙන සෑම ඉදිකිරීමක ම කොන්ත්‍රාත්තුවේ එම භූමිකාව සිදු කරනු ලබන තැනැත්තා හඳුන්වනුයේ සුදුසුකම් ලත් තැනැත්තා වශයෙනි.

එහෙත් මෙම සුදුසුකම් ලත් තැනැත්තා විසින් ඉටු කළ යුතු ඉහත කී කාර්යභාරයේ ඉටු කළ යුතු වගකීම් සහ භූමිකාව පනතෙහි නිශ්චිතව නියම කෙරී නැත.

කොන්ත්‍රාත්කරුගේ වගකීම්, වගකීම් සහ දඬුවම් ලැබීම් පිළිබඳ පනතෙහි දීර්ඝ ලෙස පිටු ගණනක ව්‍යවස්ථා ඡේද ප්‍රමාණයක් තිබුණ ද සුදුසුකම් ලත් තැනැත්තා විසින් ඉටු කළ යුතු කාර්යභාරය සහ භූමිකාව පිළිබඳ විස්තර කර නැත. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇත්තේ එකම ව්‍යවස්ථා ඛණ්ඩයකි. එනම් පනතේ 30 වෙනි ව්‍යවස්ථාව අනුව සුදුසුකම් ලත් සෑම තැනැත්තෙකු ම තමන්ගේ අදාළ මණ්ඩල මඟින් පවත්වාගෙන යන නිර්මාණ සහ ප්‍රලේඛන ප්‍රමිතීන් හා අනුකූලව තමන් විසින් යෙදිය යුතු බව පමණක් සඳහන් වීම බරපතළ අඩුපාඩුවකි. සුදුසුකම් ලත් තැනැත්තා විසින් ඉටු කළ යුතු කාර්ය භාරය නිශ්චිතව දක්වා නැත.

තවදුරටත් විස්තර කළහොත් සෑම ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්තුවක ම ටෙන්ඩර් ක්‍රියාපටිපාටියේ සිට මිල සමාලෝචනය අමතර වැඩ වටිනාකම් සමාලෝචනය, ගෙවීම් සහතික කිරීම සහ පොදුවේ කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමේ මෙහෙයුම්කරු, පාලක යන ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ වාණිජ ක්‍රියාවලියේ ඔහු විසින් ඉටු කළ යුතු භූමිකාව, මුල්‍ය පාලන භූමිකාවේ වගකීම ගැන පනතේ කිසිම සඳහනක් නොවීම විශාල අගතියකට හේතුවන්නකි.

ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්තුවල සියලු පාර්ශ්වයන්ට අදාළව අක්‍රමිකතා සහ අසාධාරණකම් වැළැක්වීම සඳහා ගිවිස‍ුමේ ඉන්ජිනේරුවරයාගේ (පනතට අනුව සුදුසුකම් ලත් තැනැත්තාගේ) ස්වාධීනත්වය, අපක්ෂපාතීකම සහ සාධාරණීය කළ හැකි බව අතිශයින් වැදගත් ය.

ඉන්ජිනේරුවරය‍ාගේ එම භූමිකාව ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ සහ පොදු වශයෙන් ගතහොත් රටේ රාජ්‍ය අංශයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ ආයෝජන සංවර්ධන ක්‍රියාවලියෙහි දී රටට සහ සමාජයට සිදුවන අක්‍රමිකතා වැළැක්වීම සාධාරණත්ව ඉටුකිරීම සඳහා මහත්සේ ඉවහල්වන අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් බැවිනි.

සුදුසුකම් ලත් තැනැත්තා ගේ කාර්යභාර්ය යටතේ පනත සඳහන් වගන්ති ඉදිකිරීම් පනතට ඇතුළත් කරගැනීම ඉතාමත් වැදගත් බව අවධාරණය කරමු.

යම් ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්තුවක මිල සමාලෝචනය, ගෙවීම් සහතික කිරීම් සහ කොන්ත්‍රාත් කළමනාකරණයෙහි සියලු කාරණයන්හි දී තම කාර්යභාරයන් අපක්ෂපාතීව, සාධාරණීය කළ හැකි ලෙස සහ කඩිනම්ව සුදුසුකම් ලත් තැනැත්තා විසින් ඉටුකළ යුතුය යන්න පනතට ඇතුළත්කර විය යුතු බවට ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඉදිකිරීම් සංගමය විසින් රජයට යෝජනා කර ඇත.

Wmqgd .ekSu isK mqj;a m; weiqfrks

More News »