​සිංහල ලිපි

එක්තරා යක්ෂයෙක් ඇවිත් දවාලට ලෙනේ නිදාගන්නවා; රාත්‍රියට පිටවෙනවා

ගිලීමලේ රජ මහා විහාරය සිරිපා භිමේ ට ඉතා කිට්ටු අතීත පූජා භූමියකි. ඒ අවට ප්‍රදේශයේ උඩුකුලාන, මස්කෙළිගඟින් එහා බටේපොළ, ලබුවාව, මාපලාන, පලාබද්දල, ගල්කඩුවමඩම, ඇඳිරිකැලේ ආදී ගම්මානවලත් ගැමියෝ එකාවන්ව අපට තොරතුරු බෙදති. එය අපට මහත් ම 

පෞද්ගලික සළුපිළි ප්‍රසිද්ධියේ ගලවන සමාජ මාධ්‍යය

ඔබේ නග්න වීඩියෝවක් සමාජ ජාලයේ පළවීමට පෙර..

ලංකාවේ පරිගණක සාක්ෂරතාව පිළිබඳ සල

ලෝකයේ වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවක් සිදුවන මානසික රෝගය Morbid Jealousy

සුළු සුළු මත ගැටුම් නැත්තේ කුමන නිවසේද? අඹු සැමියන් අතර ඇතිවන මත ගැටුම් බත් හැලිය ඉදෙන තු

More News »

add_one