​සිංහල ලිපි

එදා අම්මලා සතු වූ වගකීම්
අද  අම්මලාට තිබෙනවාද?

ගර්භාෂයේ දරුවෙක්‌ දරා ගෙන සිටි පමණින් ඇය අම්මා යෑයි හඳුන්වන්නට හැකි දැයි යන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලෙසින්

සම්මුඛ පරීක්ෂණයකින් අනිවාර්යයෙන්ම සමත් වෙන්න අලුත් ක්‍රමයක්

 සම්මුඛ පරීක්ෂණ කියන්නේ ජීවිතයේ අපි හැමෝමටම අභියෝගාත්මක අවස්තාවක්. කෙනෙකුට මෙය බොහොම

සිතන්නට නුහුරු දරුවෝ නොසිතාම තීරණ ගනිති

රජයක් අධ්‍යාපනය සඳහා වැය කරන මුදල හඳුන්වන්නේ ආයෝජනයක් වශයෙනි. ආයෝජනයක් වශයෙන් ගත් කල

ඔබත් මග තොටේදී අසභ්‍ය විහිළු වලට ලක් වෙනවාද?

මා නිතරම ගේ සමීපයේ තිබෙන කඩවලට, නැත්නම් ෆාමසියට ,එහෙමත් නැත්නම් දරුවෙක්ගේ පෙ

More News »

add_one