​සිංහල ලිපි

අපේ කාලයේ සිංහල බොදු නංගිලාට මෙන්න ලස්සන කථාවක්.

මේක හොදට බලලා හැමෝටම බෙදා හරින්න - බුදු සරණයි.

මීළඟ ඡන්දයට මහින්ද එයිද?

ගෙවී යමින් තිබෙන්නේ දේශපාලනික වශයෙන් ඉතාමත්

More News »

add_one