​සිංහල ලිපි

විප්ලවය හා ආදරය අතර අතරමංවූ ගඩාපි

දෙහදක ආලය, ආදරය හට ගන්නේ නොසිතූ නොපැතූ පරිදිය. බොහෝ විට මේ ආදරය අවසන් වන්නේ ඛේදවාචකයකිනි. මෙසේ සිදුවන්නේ ආලය ඊර්ෂ්‍යාවකට පරිවර්තනය වීමෙනි. නව යො

More News »

add_one