​සිංහල ලිපි

යාළුවො මාළුවො වගේ ඕන තරම් හිටියත් අවංක සැබෑ යාළුවො ඉන්නෙ කීයෙන් කී දෙනා ද?

ඔබට යාළුවො ඉන්නවද? සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමෝටම වගේ යාළුවො ඉන්නව. හොඳ යාළුවෙක් කියන්නෙ විශා

PLAN නොකිරීම යනු අසාර්ථක වෙන්න PLAN කිරීමකි

බලාපොරොත්තු තමයි මිනිස්සුන්ට ජීවත්වෙන්න දිරිය සහ ආශාව ජනනය කරන්නේ. බලාපොරොත්තු සිහින,

අසාර්ථක වන වේගයෙන් ම සාර්ථකවීම

ස්වාධීනත්වය හා අවදානම්වලට මුහුණදීමට ඇති කැමැත්ත ඇමෙරිකානු සංස්කෘතියෙන් මූර්තිමත් වෙයි.

More News »

add_one