​සිංහල ලිපි

එක්තරා යක්ෂයෙක් ඇවිත් දවාලට ලෙනේ නිදාගන්නවා; රාත්‍රියට පිටවෙනවා

ගිලීමලේ රජ මහා විහාරය සිරිපා භිමේ ට ඉතා කිට්ටු අතීත පූජා භූමියකි. ඒ අවට ප්‍රදේශයේ උඩුකුලාන, මස්කෙළිගඟින් එහා බටේපොළ, ලබුවාව, මාපලාන, පලාබද්දල, ගල්කඩුවමඩම, ඇඳිරිකැලේ ආදී ගම්මානවලත් ගැමියෝ එකාවන්ව අපට තොරතුරු බෙදති. එය අපට මහත් ම 

පෞද්ගලික සළුපිළි ප්‍රසිද්ධියේ ගලවන සමාජ මාධ්‍යය

ඔබේ නග්න වීඩියෝවක් සමාජ ජාලයේ පළවීමට පෙර..

ලංකාවේ පරිගණක සාක්ෂරතාව පිළිබඳ සල

More News »

add_one